درباره نشریه

پژوهش‌نامة زبان ادبی فصل‌نامه‌ای با داوری بسته و دوسوناشناس، و دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه علامه طباطبائی به‌عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی و اجتماعی در ایران منتشر می‌شود. این نشریه به‌منظور فراهم نمودن محیطی فکری برای پژوهشگران ملّی و بین‌المللی با تمرکز بر مباحث زبان ادبی پایه‌گذاری شده است. این نشریه در راستای پیشرفت‌های صورت گرفته در حوزة زبان ادبی انتشار می‌یابد و هدف آن انتشار مقالات با کیفیتی است که یافته‌های مرتبط با موضوعات مهم در این زمینه را گزارش می‌دهند.

مجلة پژوهش‌نامة زبان ادبی به دو شکل چاپی و برخط (آن‌لاین) با دسترسی آزاد منتشر می‌شود.