فصلنامه علمی تخصصی

 

«پژوهش‌نامۀ زبان ادبی» فصل‌نامه‌ای دوزبانه با دسترسی آزاد است که از سوی دانشگاه علامه طباطبائی به‌عنوان دانشگاه پیشرو در علوم انسانی در ایران منتشر می‌شود. این مجله به‌منظور فراهم نمودن محیطی فکری برای پژوهشگران ملی و بین‌المللی با تمرکز بر مباحث زبان ادبی پایه‌گذاری شده است و بخشی از پیشرفت‌های پژوهشی صورت‌گرفته در حوزۀ زبان ادبی را پوشش می‌دهد. هدف آن انتشار مقالات شایسته‌ای است که یافته‌های مهم این حوزه را گزارش نمایند.

مقالات به روش بسته و دوسوناشناس داوری می‌شوند.

از اعضای هیئت علمی، محققان و اندیشمندان ارجمند دعوت می‌شود که مقالات پژوهشی مرتبط با موضوع مجله را از طریق همین سامانه ارسال نمایند.

مهم‌ترین محورهای موضوعی مجله از این قرارند:

  • چیستی، اصول، و مبانی زبان ادبی؛
  • نقد و نظریه‌های زبان ادبی؛
  • بررسی معیارهای ادبیّت زبان؛
  • رویکردها و مباحث زبان‌شناختی در زبان ادبی؛
  • رابطۀ زبان ادبی و دیگر گونه‌های زبان؛
  • تطوّرات تاریخی زبان ادبی؛
  • مطالعات تطبیقی در زبان ادبی؛
  • زبان ادبی و مباحث دستوری؛
  • سبک‌شناسی زبان ادبی؛
  • دیگر حوزه‌های مرتبط با زبان و ادبیّت متن. 

هنگام ارسال مقالات فرم تعهد‌نامه و تعارض منافع را تکمیل، امضا و ارسال فرمایید.

درصورت ضرورت، با شمارۀ 09035235020 تماس بگیرید. 

بررسی و تحلیل روند دگرگونگی معنایی سمندر در متون باستانی فارسی، چینی و غربی

چینگ وانگ

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 9-28

https://doi.org/10.22054/jrll.2023.76483.1057

چکیده
  «سمندر» جانور اسطوره­ای اُراسیایی است که در متون تاریخی و ادبی چینی، فارسی و غربی دوران باستان به صورت‌های گوناگون توصیف شده است. در متون غربی معمولاً این جانور به صورت «دوزیست دُم‌داری که در آتش زندگی می‌کند» توصیف شده که هویت اصلی «سمندر» در زیست­شناسی امروزه تلقی می شود. در متون اسلامی و چینی سمندر بیشتر به ...  بیشتر

نگاهی نو به استعاره‌های هستی شناسی در عصر صفوی با تکیه بر رسائل دهدار شیرازی و اصوال‌المعارف فیض کاشانی

بایرام مراد مرادی؛ عباس نیک‌بخت؛ عبدالله واثق عباسی

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 29-61

https://doi.org/10.22054/jrll.2024.77923.1064

چکیده
  «وجود» و «هستی» از مفاهیم بنیادین در فلسفه و عرفان اسلامی‌ست. می‌توان گفت در تمام آثار عرفانی و فلسفی در تاریخ ادبیات و تفکر فارسی به آن پرداخته شده است. آثار دورۀ صفویه نیز از این امر مستثنا نیستند. ‌‌مهم‌ترین مفاهیم شناختی یعنی خداوند، وجود، و هستی در قالب استعارۀ مفهومی در دو اثر مهم این دوره یعنی رسائل دهدار و  اصول‌المعارف ...  بیشتر

«بررسی غزلیات حافظ بر اساس نظریۀ کارکردهای ارتباطی یاکوبسن»

زهراسادات موسوی خرم؛ شهین اجاق علیزاده

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 62-92

https://doi.org/10.22054/jrll.2024.76876.1059

چکیده
  یاکوبسن، ابزارهای تاثیرگذاری زبان را در شش حوزۀ عاطفی، ترغیبی، ارجاعی، فرازبانی، همدلی و ادبی معرفی می­‌کند. به نظر او هنرمند با هدایت پیام خود از طریق این شش مجرا می‌تواند مخاطب را تحت تأثیر قرار ‌دهد. نقش‌­های زبان و جهت‌­گیری آن­‌ها عاملی تعیین­‌کننده در شیوۀ بیان نویسنده و بازنمایی نگاه وی به دنیای اطراف است. هر کدام ...  بیشتر

بوم گرایی در ذهن و زبان نیما یوشیج و منوچهر آتشی

زینب شاهسون طغان؛ معصومه خدادادی مهاباد؛ طاهره خبازی

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 93-119

https://doi.org/10.22054/jrll.2023.74517.1042

چکیده
  طبیعت و جلوه‌های آن از دیر باز در اشعار فارسی با زبانی که بازتاب‌دهندۀ پیوند تنگاتنگ جلوه‌های طبیعت و اندیشۀ شُعراست، بازتاب داشته‌اند. شیوۀ بیان، این رابطه را با توصیف طبیعت، نمادها و تمثیل‌های برگرفته از آن آشکار می‌سازد. پیوند انسان و طبیعت بعد از انقلاب صنعتی و تسلط ماشین بر ابعاد مختلف زیستِ بشری دچار تغییر شد؛ انسان در برابر ...  بیشتر

تحلیل تلمیحات مذهبی در گفتمان دادگاه از دیدگاه زبان‌شناسی حقوقی

فرنگیس عباس زاده؛ بهمن گرجیان

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 121-148

https://doi.org/10.22054/jrll.2024.76076.1054

چکیده
  تلمیح ابزاری گفتمانی و کاربردی‌ست که بر پایۀ تناسب‌های معنایی واژه‌ها شکل گرفته و کلام گوینده را تقویت می‌نماید. در این مقاله نقش گفتمانی «تلمیح مذهبی» در مکالمات قُضات و متهمان در دادگاه از دیدگاه زبان‌شناسی حقوقی بر اساس نظریۀ مک‌منامین بررسی شده است. بدین منظور با تحقیقی توصیفی-تحلیلی، پنجاه صحنۀ تصویری از جریان دادرسی ...  بیشتر

مولفه‌های زبان زنانه در نمایش‌نامۀ «کوروش کبیر» از پری صابری بر پایة نظریة لیکاف

مرجان علی اکبرزاده زهتاب

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1402، صفحه 149-184

https://doi.org/10.22054/jrll.2024.78245.1065

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، تبیین نظریۀ زبان زنانۀ لیکاف و بررسی آن در نمایش‌نامۀ «کوروش کبیر» از پری صابری است. مسئلۀ اصلی پژوهش که به صورت توصیفی- تحلیلی فراهم آمده، بازشناخت و تحلیل مؤلفه‌های زبان زنانه بر اساس الگوی لیکاف در نمایش‌نامۀ مذکور است. اهمیت این پژوهش به جهت نظریۀ زبان‌شناسی جنسیت لیکاف و نیز ارزش ادبی نمایش‌نامۀ کوروش ...  بیشتر

ساختار صنعت استخدام و تشخیص آن بر پایۀ حذف

مژده کمالی‌فرد

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 137-159

https://doi.org/10.22054/jrll.2022.66647.1013

چکیده
  «استخدام» از صنایع معنوی بدیع بر پایۀ دو یا چندمعنایی است. ابهامی که در تعریف این صنعت در کتاب‌های بدیع فارسی وجود دارد، موجب برداشت اشتباه یا غیردقیق از این صنعت و مصداق‌های آن شده است. نگارنده در این جستار با بررسی تعاریف، دسته‌بندی و جمع‌بندی آن‌ها در صدد ارائۀ تعریفی جامع از این صنعت است به‌گونه‌ای که مانع برداشت اشتباه ...  بیشتر

زیبایی شناسی در اشعار رابعه قزداری

محمدرضا زعیم حسینی اناری

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1402، ، صفحه 167-184

https://doi.org/10.22054/jrll.2023.71650.1034

چکیده
  زیبایی‌شناسی قابلیتی است برای درکِ بهتر ادراکات و پدیده‌های هنری مانند موسیقی. برخی سعی کرده‌اند زیبایی را در امور عینی جستجو کنند مانند آثار هنری، اشیاء، جلوه‌ها و مظاهر طبیعت و موضوعات دیگر؛ ولی ارزش زیبایی‌شناختی یک اثر هنگامی قابل‌ادراک می‌شود که به‌عنوان یک هنر مستقل ذهن مخاطب را درگیر کند و آن را به فعالیت وادارد. از آنجا ...  بیشتر

شیوه‌های کاربرد سازه دستوری "واژه عطف" در متون ادبی

هوشنگ مرادی؛ مصطفی گرجی؛ علی امینی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 109-135

https://doi.org/10.22054/jrll.2022.67237.1016

چکیده
  در زبان فارسی کلمه­‌های مرکبی که با الگوی ساختاری «واژه + و + واژه = واژه» ساخته می­‌شوند، واژه­‌عطف می­‌خوانند. این نام‌گذاری بر کلمه و مرکب بودن این نوع سازه­‌ها در تقابل با ترکیب و گروه نحویِ همپایه تأکید می‌­کند. با توجه به مطالعات زبانی و دستوری که پیشینۀ پژوهش حاضر بوده و از جنبه­‌های گوناگون به ویژگی­‌های ...  بیشتر

ساختارهای روایی مثنوی‌های عطار

حبیب‌الله عباسی؛ اکرم برازنده

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 9-28

https://doi.org/10.22054/JRLL.2022.55299.1001

چکیده
  محققان حوزۀ شعر عرفانی ساختار روایی بیشتر مثنوی­‌های عرفانی فارسی به‌­ویژه مثنوی­های شگرف سه­‌گانۀ آن یعنی حدیقـة‌ الحقیقه سنایی، منطق الطیر عطار، و مثنوی معنوی مولوی را دارای ساختاری مشترک، و مبتنی بر پیرنگ کلان و طرح سراسری می‌­دانند. مثنوی­‌های الهی­‌نامه و منطق الطیر و مصیبت‌نامۀ عطار که سفرنامۀ روحانی به شمار ...  بیشتر

ترتیب ارکان جمله و ساخت اطلاع در متون نثر قرن پنجم هجری

ارسلان گلفام؛ محمدجواد برقعی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 29-54

https://doi.org/10.22054/jrll.2022.66381.1011

چکیده
  متون منثور برجای‌مانده از قرن 5 ق که از زبان عربی و متون فارسی دورۀ پیشین تأثیر پذیرفته‌اند، موردِ پژوهشیِ مناسبی در قلمرو زبان‌شناسی هستند. می‌توان از رهگذر چارچوب‌های نقش‌گرایانه به متون این دوره نظر انداخت و ویژگی‌های زبانی‌شان را به‌گونه‌ای تشریح کرد که دستمایۀ تحقیقات سبک‌شناسانه واقع شود. بررسی ترتیب ارکان جمله و ساخت ...  بیشتر

ابر واژگان