راهنمای نویسندگان

نویسندگان باید در ابتدا در سامانۀ پژوهش‌نامۀ زبان ادبی ثبت‌نام کنند.

 راهنمای ثبت‌نام در سامانه

  1. وارد سامانه شوید و گزینۀ ثبت‌نام را انتخاب نمایید؛
  2. اطلاعات درخواستی شامل نام، نام خانوادگی و مانند این‌ها را با دقت در فیلدها (به‌ویژه ستاره‌دار) وارد کنید.
  3. اطلاعات را ذخیره نمایید؛
  4. با نام کاربری و گذرواژه‌ای که به ایمیل شما ارسال شده، وارد سامانه شوید.

مقالات قابل‌پذیرش

مقالات ارسالی باید حاصل پژوهش علمی، مبتنی بر تحقیقات نویسندگان، و متضمن دست‌آوردهای علمی و همراه با خلاقیّت و نوآوری باشد، و گزارشی از  تحقیقات کیفی و کمّی مرتبط با زبان ادبی ارائه دهد به گونه‌ای که سهمی در پیشبرد علم در این حوزه داشته باشد. مقالات ارسالی نباید قبلاً چاپ، یا هم‌زمان به مجلة دیگری ارسال شده باشند.

 شیوه‌نامۀ نگارش مقاله

مقالات پژوهشی چنین ساختاری دارند: عنوان، نویسنده(گان)، وابستگی سازمانی نویسندگان، چکیده، کلیدواژگان، مقدمه، مرور پیشینه، روش‌شناسی، یافته‌ها، بحث و نتیجه‌گیری، منابع (در فایل اصلی مقالۀ ارسالی به سامانۀ مجله، نام نویسندگان و وابستگی سازمانی آن‌ها نباید درج شود).

عنوان: باید دقیق، کوتاه، و بیان‌کنندۀ ایدۀ اصلی مقاله بوده و به‌طور خلاصه متغیرها، مسئله و رابطۀ آن‌ها را بیان نماید. از کلماتی نظیر بررسی، مطالعه، پژوهش و امثال این‌ها استفاده نشود.

چکیده: چکیدۀ تمام‌نما بین 150 تا 250 کلمه که شامل: هدف، روش‌شناسی، یافته‌ها، نوآوری یا ارزش پژوهش، و نتیجه شود.

کلیدواژگان: 5 تا 7 واژۀ کلیدی که به موضوع اصلی اشاره کنند. واژه‌های کلیدی می‌توانند ترکیب‌های دو یا چند کلمه‌ای هم باشند. باید آن‌ها را با علامت ویرگول (،) از هم جدا کرد.   

مقدمه: شامل توضیحات مقدماتی برای ورود به بحث، بیان مسئله، هدف اصلی، پرسش‌ها یا فرضیه‌های تحقیق و مرور پیشینه می‌شود. در صورت ضرورت می‌توان مرور پیشینه را در زیرعنوان جداگانه‌ای آورد.

مرور پیشینه: بهتر است از شیوۀ تحلیلی یا تحلیلی-انتقادی برای مرور پیشینه‌های مطالعاتی بهره برد. خلأ تحقیقاتی را می‌توان در این قسمت تبیین کرد.

روش‌شناسی: شامل روش یا رویکرد پژوهش، جامعۀ پژوهش، ابزار گردآوری داده‌ها، و روش تجزیه و تحلیل می‌شود.

تحلیل داده‌ها: تحلیل و بیان داده‌های گردآمده.

بحث و نتیجه‌گیری: ارزش اصلی پژوهش در این بخش نهفته است. یافته‌های پژوهش تعیین می‌شود و درک و شناخت نهایی از آن‌ها بیان می‌گردد. تفسیر دقیق داده‌ها، بیان دیدگاه پژوهشگر دربارۀ یافته‌ها، مقایسه یافته‌های پژوهش با یافته‌های پژوهش‌های قبلی، نشان دادن جایگاه پژوهش در میان پژوهش‌های مشابه، بیان محدودیت‌ها، و پیشنهادهای پژوهشی در این بخش ارائه می‌گردد.

منابع: ابتدا منابع فارسی برمبنای الفبای نام خانوادگی مؤلف قرار می‌گیرد، سپس منابع لاتین. منابع با خط تیره تفکیک گردیده و شماره‌گذاری نشوند. از شیوه‌نامۀ دانشگاه علامه طباطبائی در این بخش بهره برده شود.

ارجاعات: به شیوۀ درون‌متن و بر مبنای الگوی انجمن روانشناسی امریکا (APA) تنظیم شود مانند: (نام خانوادگی، سال نشر: صفحۀ اثر). اگر به منبعی دو بار متوالی ارجاع شد در هر دو مورد ارجاع کامل بیاید و از ذکر کلماتی مانند همو، همان، و همانجا خودداری شود.

دستور خط: از دستور خط فارسی مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسی تبعیت شود.

 

راهنمای تنظیم نوع و اندازۀ قلم در مقاله

موضوع

اندازه

نوع فونت

عنوان مقاله فارسی

15 Bold

B Zar

اسامی نویسندگان فارسی

12 Bold

B compset

متن چکیده فارسی

11 نازک

B Zar

عناوین داخل متن

14 Bold

B lotus

کلیدواژه

12 Bold

B lotus

متن

13 نازک

B Zar

سرصفحه

10 نازک

B compset

پانویس فارسی

10 نازک

B Zar

پانویس لاتین

10 نازک

Times New Roman

عناوین جداول،  نمودارها و شکل‌ها

11 نازک

B lotus

منابع فارسی

13 نازک

B Zar

منابع لاتین

11  نازک

Times New Roman

  

راهنمای تنظیم نوع و اندازۀ قلم لاتین

چکیدههای انگلیسی

تیتر Abstract

11 Bold, Italic

Times New Roman

عنوان مقاله انگلیسی

14 Bold

Times New Roman

اسامی نویسندگان انگلیسی

12  نازک

Times New Roman

متن چکیده انگلیسی

11  نازک

Times New Roman